Avtorske pravice

Ta spletna stran je last podjetja MK HIŠA LEPOTE, Katja Pečnik s.p., v nadaljevanju MK HIŠA LEPOTE. MK HIŠA LEPOTE je izključna imetnica vseh pravic, kot so določene v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah. Vsebine, objavljene na spletnih straneh mk-hisalepote.si so last MK HIŠA LEPOTE in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene ter ob predhodnem pisnem soglasju MK HIŠA LEPOTE.
MK HIŠA LEPOTE si pridržuje pravico do sprememb vsebin brez predhodnega obvestila.

Pridržki

MK HIŠA LEPOTE bo na svojih spletnih straneh zagotavljalo točnost in ažurnost podatkov z vso dolžno skrbnostjo, vendar opozarja uporabnike, da so podatki informativnega značaja, zato MK HIŠA LEPOTE ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in celovitost podatkov ter za kakršnokoli škodo, neprijetnost ali posledico, ki bi uporabniku morda nastala zaradi morebitnih napak, nepopolnosti ali netočnosti podatkov. MK HIŠA LEPOTE ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani, in priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani. Podjetje MK HIŠA LEPOTE ni odgovorno za občasno nedelovanje spletne strani in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz možnosti dostopa do spletne strani ali nemožnosti uporabe informacij na spletni strani.

Na tem spletnem mestu so objavljene tudi nekatere vsebine in povezave na spletne strani drugih ponudnikov informacij. MK HIŠA LEPOTE ne sprejema nikakršne odgovornosti za vsebine informacij, ki so jih pripravili drugi ponudniki informacij ter za delovanje aplikacij, spletnih strani drugih ponudnikov informacij in njihovo vsebino.

MK HIŠA LEPOTE ne odgovarja za nedelujoče domene, ki so posledica tehničnih težav lastnika spletnih strani, spremembe, ukinitve ali prodaje domene.

Za vse dodatne informacije in pooblastila se obrnite na:

MK HIŠA LEPOTE, Katja Pečnik s.p.
Ulica bratov Židan 8, 1000 Ljubljana
Telefon: 040 644 370
E-pošta: katja@mk-hisalepote.si